Człowiek zawsze chciał jeść zdrowo, ale nie zawsze było to takie łatwe jak z Goodvalley!

Goodvalley jako przykład odpowiedzialnie prowadzonego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy przekonani, że jednym ze sposobów zmniejszenia wpływu nowoczesnego stylu życia na środowisko naturalne jest produkcja prowadzona w zrównoważony sposób, przy podstawowym założeniu rozważnego wykorzystywania tego, co zaczerpnęliśmy z natury. Wierzymy, że nasze działania mogą realnie przyczynić się do zatrzymania zmian klimatycznych, dlatego we wszystkim, co robimy, staramy się dbać o naszą planetę.

Naszą przygodę z ograniczaniem emisji CO2 rozpoczęliśmy ponad 10 lat temu, kiedy to aktywnie zaczęliśmy redukować naszą emisję. Poczynając od ograniczenia zużycia zasobów, wymiany oświetlenia, czy nowoczesne techniki uprawy ziemi doprowadziliśmy do sytuacji, w której nasz generowany ślad węglowy jest o połowę niższy niż średnia unijna dla mięsa wieprzowego.


infinity modelpng

W codziennej działalności kładziemy szczególny nacisk na zagadnienia związane z redukcją śladu węglowego. Od 2013 roku Goodvalley posiada, poświadczony certyfikatem niezależnej instytucji, zerowy ślad węglowy. Jest to unikalne osiągnięcie w skali globalnej, ponieważ Grupa Goodvalley jest jedyną znaną publicznie firmą rolno-przetwórczą posiadającą certyfikowany zerowy ślad węglowy. Redukcję emisji gazów cieplarnianych osiągnęliśmy dzięki produkcji biogazu powstającego z przetwarzania biomasy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz innym działaniom ograniczającym zużycie energii, paliw i zasobów. Firma jest największym w Polsce producentem czystej energii powstającej w wyniku działalności rolniczej. Co roku w wyniku działalności biogazowni produkowane jest 60 GWh energii elektrycznej z czego połowa przekazywana jest do sieci energetycznej jako nadwyżka. Powstające w wyniku spalania metanu ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania zakładów produkcyjnych firmy i okolicznych domostw. Goodvalley korzysta też ogrzewania ekologicznego, lamp LED i odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. Na polach nie wykonuje się głębokiej orki, ponieważ w jej trakcie następuje emisja związków azotu z gleby. Wszystko obliczone jest na maksymalne redukowanie emisji.

image032jpg

Myślimy kompleksowo o otaczającym nas środowisku, dlatego oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych firma hoduje trzodę chlewną bez stosowania antybiotyków oraz na każdym etapie produkcji Goodvalley minimalizuje oddziaływanie na środowisko poczynając od ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, kończąc na wykorzystaniu opakowań pochodzących z recyklingu i zmniejszaniu zużycia wszystkich zasobów. Kontrolujemy całą produkcję od pola do stołu, dzięki czemu jesteśmy pewni naszych produktów oraz tego, że wytwarzamy je w sposób zrównoważony. Dzięki zastosowaniu QR kodów na opakowaniach, każdy prześledzić drogę powstawania naszych produktów – od pola do stołu.

lp2jpg

Wierzymy w to, że każdy może dbać o klimat i otaczające nas środowisko dokonując prostych wyborów w codziennym życiu.

 Więcej informacji:  www.goodvalley.com/pl