Już 150 tysięcy pracowników korzysta z opieki medycznej w TU ZDROWIE!

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA to jedyne polskie towarzystwo ubezpieczeń specjalizujące się w zdrowiu. Od 10 lat oferuje  ubezpieczenia zdrowotne i organizuje usługi medycyny pracy dla małych i dużych firm. Obecnie TU ZDROWIE koordynuje opiekę medyczną już dla ponad 150 tysięcy Ubezpieczonych. TU ZDROWIE dba o zdrowie pracowników zapewniając dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów w ponad 3300 placówkach na terenie całego kraju.

zdjecie 1 - grafika do postapng

Ubezpieczenia zdrowotne w formie grupowej są jednym z najczęściej oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, a POLISA ZDROWIE to w TU ZDROWIE produkt chętnie wybierany przez firmy jako benefit dla swoich pracowników. 

POLISA ZDROWIE to gwarancja najkrótszych terminów realizacji usług (do 1 dnia – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej, do 3 dni – lekarze specjaliści, do 7 dni dla kilku rzadkich specjalności). Ponadto w placówkach i gabinetach, które nie są włączone do sieci medycznej TU ZDROWIE, można korzystać z usług na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów na realizację usługi medycznej. Daje to możliwość w pełni swobodnego wyboru miejsca leczenia. Od 2020 roku Ubezpieczony może ubiegać się o zwrot kosztów za wizytę zrealizowaną w dowolnej placówce na terenie całego kraju w formie elektronicznej, dzięki mechanizmowi e-refundacji.

zdjecie 2jpg
  

W TU ZDROWIE Ubezpieczeni mają również pełną swobodę w zakresie wyboru formy wizyty lekarskiej. Obok wizyt stacjonarnych TU ZDROWIE oferuje szeroki zakres telemedycyny, w tym m.in.: konsultacje telefoniczne, videokonsultacje oraz chat z lekarzami POZ oraz specjalistami. Wszystkie e-usługi dostępne są przez Panel Ubezpieczonego na stronie www.tuzdrowie.pl oraz z poziomu smartfona i tabletu za pomocą aplikacji mobilnej.
zdjecie4jpeg

Tytuł Zdrowa Marka jest kolejnym, obok opinii pracodawców, wyrazem uznania dla wysokiej jakości usług oferowanych przez TU ZDROWIE. Współpracujący z nami pracodawcy doceniają nasze produkty ubezpieczeniowe ze względu na elastyczność w doborze wariantów i znacznie lepszą dostępność Ubezpieczonych do świadczeń. Jakość naszego produktu postrzegają przez pryzmat bezproblemowego sposobu obsługi umowy oraz niskiego stopnia skomplikowania tego procesu – podkreśla Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych

 Więcej informacji na stronie: www.tuzdrowie.pl