Organizator projektu Zdrowa Marka Roku

Polski Instytut Rozwoju Marki
ul. Grzybowska 62 
00-844 Warszawa

NIP: 663-173-05-15

Best Brands Connect  

ul. Konstruktorska 11 

02-673 Warszawa

NIP: 663-163-45-85

Zapytania i zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

zdrowamarka@zdrowamarkaroku.pl

zgloszenia@zdrowamarkaroku.pl 
tel. +48 609 777 437
tel. +48 500 564 545