Polisa TeleRefundacyjna to ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwia pacjentom dostęp do całego rynku usług medycznych!Umowa ubezpieczenia zdrowotnego w TU Zdrowie zapewnia refundację kosztów wizyty u dowolnego lekarza w wysokości uzależnionej od warunków umowy. Może ona wynosić nawet 100% wartości zrealizowanych usług. To ubezpieczony decyduje jakiego lekarza wybierze oraz poprzez wybór wariantu ubezpieczenia – jaką refundację potem otrzyma do TU Zdrowie.. Polisa skonstruowana jest w taki sposób, że ubezpieczony może skorzystać z każdej usługi objętej zakresem ubezpieczenia, czyli z badań diagnostycznych, zabiegów, wizyt domowych, szczepień ochronnych, rehabilitacji, a także usług stomatologicznych. Koszty usług pokrywa najpierw Ubezpieczony, a następnie przesyła do TU Zdrowie rachunek imienny lub fakturę i otrzymuje od Towarzystwa zwrot poniesionych kosztów, do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.


zdjecie do artykulu1jpg

Proces refundacji jest maksymalnie uproszczony i wymaga od ubezpieczonego przesłania skanu lub zdjęcia rachunku za wizytę do TU Zdrowie przy wykorzystaniu Panelu Ubezpieczonego w aplikacji mobilnej lub ze strony internetowej. Zwrot kwoty refundacyjnej następuje w terminie średnio do 6 dni.


zdjecie do artykulu2jpg

Polisa TeleRefundacyjna umożliwia realizacji usług medycznych na rzecz ubezpieczonych poprzez dwa kanały: telemedyczny (e-konsultacje lekarskie) oraz kanał refundacyjny (e-wnioski), który zapewnia zwrot poniesionych kosztów za usługę medyczną (w wysokości uzależnionej od warunków umowy), zrealizowaną samodzielnie w dowolnej placówce medycznej na terenie całego kraju.

Polisa oferowana jest zarówno klientom B2B (oferta grupowa) jak i klientom indywidualnym.

Ofertę grupowego ubezpieczenia, w ramach Polisy TeleRefundacyjnej, TU Zdrowie kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających kilka tysięcy pracowników.


zdjecie do artykulu3jpeg

Dla klientów indywidualnych Polisa TeleRefundacyjna występuje w dwóch wariantach: Premium i Basic.

Polisa nie ogranicza ubezpieczonemu dostępu do jednej sieci placówek ani konkretnych lekarzy czy lokalizacji. Jest to bardzo dużym atutem dla firm, które mają liczne oddziały, bądź ich pracownicy realizują zadania na terenie całego kraju. Opcja ta może być także interesująca dla klientów indywidualnych, którzy często podróżują.


zdjecie do artykulu4jpeg

Polisa TeleRefundacyjna to dla Ubezpieczonego:

- pełna swoboda wyboru miejsca leczenia, niezależnie od miejsca pobytu, i korzystanie ze wszystkich placówek medycznych w Polsce na zasadzie refundacji,

- kompleksowa obsługa on-line poprzez Panel Ubezpieczonego, który umożliwia ubezpieczonym m.in. umawianie e-konsultacji oraz składanie e-wniosków refundacyjnych,

- wygoda w korzystaniu ze świadczeń – bezpłatne e-konsultacje oraz maksymalnie uproszczona procedura refundacyjna,

- dostęp do e-konsultacji w ciągu maksymalnie kilku godzin od zgłoszenia. 

 

Dla ubezpieczającego:

- szeroki wybór wariantów ubezpieczenia, co daje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb Ubezpieczonych,

- kompleksowa obsługa on-line dla Pracodawcy poprzez Panel Ubezpieczającego dedykowany dla osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę w Firmach,

- możliwość szybkiego wdrożenia usługi (w pełni on-line) co ma szczególne znaczenie w sytuacjach kryzysowych (np. takich jak pandemia Covid-19),

- atrakcyjna cena.

zdjecie do artylulu 5jpg

Posiadacz Polisy TeleRefundacyjnej nie musi informować TU Zdrowie o chęci skorzystania z wizyty u wybranego lekarza czy placówki w tej formule. Może wybrać dowolną placówkę i w dowolnym momencie skorzystać z usługi i refundacji zgodnie z warunkami umowy. Refundacja realizowana jest na podstawie rachunku lub faktury, której zdjęcie lub skan można wysłać do TU Zdrowie tuż po wizycie, korzystając z dedykowanej aplikacji.Więcej na: https://tuzdrowie.pl/