Promocja w mediach i wykorzystanie godła Zdrowa Marka Roku

Projekt Zdrowa Marka Roku- Zaufanie i Bezpieczeństwo organizowany jest we współpracy z licznymi mediami lifestylowymi i informacyjnymi. Publikacje na temat projektu pojawiają się w najważniejszych kanałach komunikacji i są istotnym elementem promocji nagrodzonych marek.  

Laureat tytułu Zdrowa Marka Roku nabywa prawo do bezterminowego i nieograniczonego formą i zakresem wykorzystania znaku graficznego Zdrowa Marka Roku przyznanego w danej edycji plebiscytu oraz komunikacji wyróżnienia preferowanymi przez markę kanałami.

Logo Zdrowa Marka Roku to doskonałe narzędzie marketingowe używane w reklamach telewizyjnych, spotach radiowych, publikacjach prasowych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Laureata, nośnikach reklamy zewnętrznej, na opakowaniach produktów, w materiałach reklamowych i promocyjnych (foldery, ulotki, katalogi) jako element brandingu punktu usługowego i wielu innych.

Poniżej prezentujemy niewielki wycinek wszystkich publikacji jakie regularnie pojawiają się w mediach na temat Zdrowej Marki Roku oraz przykłady możliwości wykorzystania znaku graficznego Zdrowa Marka Roku przez Laureata.

Strona w trakcie aktualizacji. Zapraszamy wkrótce!